Konfigurera OpenCV i Android - NDK-fel

Łukasz 07/30/2017. 0 answers, 35 views
android android opencv android-ndk android-ndk

Jag försöker installera OpenCV i mitt Android-projekt. Jag följde handledningen på YouTube https://www.youtube.com/watch?v=JIHfqzTdOcQ . Det enda jag har gjort annorlunda var att ställa in compileSdkVersion, buildToolsVersion och targetSdkVersion till 25 (och '25,00 ') i gradle.build eftersom varje gång jag har försökt att ställa in något annat där ersatte Android Studio det för mig med "korrekt" värden. Efter att ha avslutat det har jag stött på ett fel. Det ser ut så här: Fel

Jag har försökt att lägga till

sourceSets.main {
jniLibs.srcDir 'src/main/libs'
jni.srcDirs = [] //disable automatic ndk-build call 

}

men det hjälpte inte. Vad gör jag fel?

1 Comments
Gowthaman 07/31/2017
Felet säger att NDK-byggvägen är null. Kontrollera att du har lagt till NDK-sökvägen i application build.gradle. Och kontrollera att du följde steg som [ stackoverflow.com/documentation/android-ndk/6314/...

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags