Android Studio Error: (147, 17) fel: 'DevMem2D_ <unsigned char>' är avlägsnat [-Werror, -Wdeprecated-declarations]

Mahdi Askarirad 07/30/2017. 0 answers, 20 views
c++ android-studio android-studio opencv android-ndk android-ndk opencv-stitching

När jag lägger till någon av dessa rader:

#include "opencv2/stitching/detail/autocalib.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/matchers.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/motion_estimators.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/seam_finders.hpp"
#include "opencv2/stitching/detail/warpers.hpp"
#include "opencv2/stitching/warpers.hpp" 

till en .cpp-fil, ger den följande fel:

Error:(147, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]
Error:(148, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]
Error:(149, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]
Error:(150, 17) error: 'DevMem2D_' is deprecated [-Werror,-Wdeprecated-declarations]

Error:Execution failed for task ':app:ndkBuild'. 

Process 'kommando' / hem / dev / Android / Sdk / ndk-bunt / ndk-build '' slutfört med utgångsvärde 2 utan noll

Men när du lägger till andra #include ... fungerar det bra. FYI det är helt fint i Windows med fel i Ubuntu.

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags