kompilera dlib och opencv med android ndk

bendaf 07/28/2017. 1 answers, 101 views
android android build android-ndk android-ndk dlib android-studio-2.3

Jag är en Android-utvecklare, men jag är ny på Android NDK, snälla hjälp eller berätta vad du skulle behöva / hur skulle du försöka lösa den här typen av problem.

Jag använde denna dlib för android exempel och den officiella opencv för android bibliotek och jag skulle vilja integrera de två i en ansökan. När jag försöker bygga projektet får jag följande fel:

FAILURE: Build failed with an exception.

* What went wrong:
Execution failed for task ':openCVSamplefacedetection:externalNativeBuildDebug'.
> Build command failed.
 Error while executing process /home/feli/Android/Sdk/ndk-bundle/ndk-build with arguments {NDK_PROJECT_PATH=null APP_BUILD_SCRIPT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/Android.mk NDK_APPLICATION_MK=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/Application.mk APP_ABI=mips64 NDK_ALL_ABIS=mips64 NDK_DEBUG=1 APP_PLATFORM=android-21 NDK_OUT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj NDK_LIBS_OUT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/lib /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/libdetection_based_tracker.so}
 [mips64] Compile++   : detection_based_tracker <= DetectionBasedTracker_jni.cpp
 [mips64] Prebuilt    : libopencv_java3.so <= /home/feli/Android/openCV/OpenCV-android-sdk/sdk/native/jni/../libs/mips64/
 [mips64] SharedLibrary : libdetection_based_tracker.so
 /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/objs-debug/detection_based_tracker/DetectionBasedTracker_jni.o: In function `dlib_check_consistent_assert_usage':
 /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/threads/threads_kernel_shared.h:44: undefined reference to `USER_ERROR__missing_dlib_all_source_cpp_file__OR__inconsistent_use_of_DEBUG_or_ENABLE_ASSERTS_preprocessor_directives_'
 clang++: error: linker command failed with exit code 1 (use -v to see invocation)
 make: *** [/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/libdetection_based_tracker.so] Error 1


* Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output. 

Min första gissning var att jag har / inte inkluderat source.cpp i min Android.mk men placera den till src-filerna löste inte porblemet. Här är min Android.mk:

LOCAL_PATH := $(call my-dir)

## Build dlib to static library
include $(CLEAR_VARS)
LOCAL_MODULE := dlib
LOCAL_C_INCLUDES := $(LOCAL_PATH)/dlib

LOCAL_SRC_FILES += \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/all/source.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib//dlib/threads/threads_kernel_shared.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/entropy_decoder/entropy_decoder_kernel_2.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/base64/base64_kernel_1.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/threads/threads_kernel_1.cpp \
        $(LOCAL_PATH)/dlib/dlib/threads/threads_kernel_2.cpp

LOCAL_EXPORT_C_INCLUDES := $(LOCAL_C_INCLUDES)
include $(BUILD_STATIC_LIBRARY)

# Build opencv
include $(CLEAR_VARS)
OPENCVROOT := ~/Android/openCV/OpenCV-android-sdk
OPENCV_CAMERA_MODULES:=on
OPENCV_INSTALL_MODULES:=on
OPENCV_LIB_TYPE := SHARED
include ${OPENCVROOT}/sdk/native/jni/OpenCV.mk

LOCAL_MODULE   := detection_based_tracker
LOCAL_C_INCLUDES += $(LOCAL_PATH)
LOCAL_SRC_FILES := DetectionBasedTracker_jni.cpp

LOCAL_LDLIBS   += -lm -llog -ldl -lz -ljnigraphics
LOCAL_CPPFLAGS += -fexceptions -frtti -std=c++11

# LOCAL_STATIC_LIBRARIES += dlib

include $(BUILD_SHARED_LIBRARY) 

Kanske är NDK_PROJECT_PATH=null problemet? Än varför bygger de två biblioteken separat? Eller vad kan problemet vara? Jag försökte mycket ändra Android.mk, men det fungerar är ett mysterium för mig. Eventuell hjälp eller mening skulle vara användbar.

EDIT:

När jag kommenterar LOCAL_STATIC_LIBRARIES += dlib raden fick jag följande undantag:

Build command failed.
 Error while executing process /home/feli/Android/Sdk/ndk-bundle/ndk-build with arguments {NDK_PROJECT_PATH=null APP_BUILD_SCRIPT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/Android.mk NDK_APPLICATION_MK=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/Application.mk APP_ABI=mips64 NDK_ALL_ABIS=mips64 NDK_DEBUG=1 APP_PLATFORM=android-21 NDK_OUT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj NDK_LIBS_OUT=/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/lib /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/libdetection_based_tracker.so}
 [mips64] Compile++   : detection_based_tracker <= DetectionBasedTracker_jni.cpp
 [mips64] Compile++   : dlib <= source.cpp
 In file included from /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/all/source.cpp:76:
 In file included from /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/all/../gui_widgets/fonts.cpp:14:
 /home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/all/../gui_widgets/nativefont.h:27:10: fatal error: 'X11/Xlib.h' file not found
 #include      ^~~~~~~~~~~~
 1 error generated.
 make: *** [/home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/build/intermediates/ndkBuild/debug/obj/local/mips64/objs-debug/dlib//home/feli/Development/android/test/face-detection/openCVSamplefacedetection/src/main/jni/dlib/dlib/all/source.o] Error 1 
5 Comments
Alex Cohn 07/28/2017
Behöver du verkligen MIPS bygga? Om du tänker köra din app på ARM-enheter, lägg till abiFilters= "armeabi_v7a" till ditt build.gradle skript.
bendaf 07/30/2017
Jag kör på abi arm64-v8a, men jag ändrar också den inbyggda c ++-koden, så jag antar att jag måste bygga den också.
Alex Cohn 07/30/2017
Du bör inte kommentera LOCAL_STATIC_LIBRARIES += dlib
bendaf 07/31/2017
Jag har redigerat min fråga, kolla om du har tid
1 Alex Cohn 07/31/2017
Nej, du borde inte oroa dig för NDK_PROJECT_PATH , det är hur Android Studio konfigurerar den inbyggda byggnaden via ndk-build . Men dlib är strukturerad runt cmake , så ska reproducera de byggnadsinställningar som används där.

1 Answers


Alex Cohn 07/31/2017.

dlib använder cmake , och det är inte en trivial inställning. Det kan ta lång tid för en professionell erfarenhet att förbereda ndk-build skript för detta bibliotek.

Jag föreslår att du bygger ditt eget bibliotek med cmake istället för ndk-build . Du kan hitta ett exempel på ett inbyggt bibliotek som använder OpenCv på GitHub .

Jag föreslår också att du börjar med abiFilters inställd på endast en mest relevant ABI, och bara när du ser att allt fungerar för dig, kan du bygga ditt projekt för andra ABI. Kom ihåg att för vissa bibliotek kan port till alla ABI: er vara knepiga. Och om du inte har en plattform för att utföra åtminstone en kort sanitetskontroll för vissa ABI, är det ingen mening att bygga för det.

1 comments
bendaf 07/31/2017
Tack, jag ska försöka det!

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags