Behöver funktionalitet som lexis ljudredigerare för Android

sp13 09/01/2017. 1 answers, 32 views
android android android-ndk android-ndk audio-recording

Jag behöver funktionalitet som lexis ljudredigerare för min Android app. Kan någon föreslå mig något ?? Funktioner som jag behöver är att lägga till, slå samman, sätt in ljud mellan eller överlappa inspelningen.

1 Comments
1 ModularSynth 07/26/2017
Jag kan föreslå att du använder Google.

1 Answers


Soft Tech 07/27/2017.

Jag föreslår att du går till en handledning webbplats, eftersom det här inte är en handledning webbplats. Om du får några fel i att bygga den appen.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags