Aktivera kompilatoroptimering för Android Studio debug build via Cmake

Bram 07/26/2017. 1 answers, 75 views
android-studio android-studio android-ndk android-ndk cmake

Jag använder Android Studio 3.0 för min NDK-baserade app. För C ++-koden använder jag CMake som extern byggare .

Det fungerar bra, jag kan skapa felsökning och släppa binärer.

Jag skulle dock vilja aktivera kompilatoroptimeringar (säg -03) för en del av C ++-koden (fysikmotorn), inte bara för release-byggnaden, utan också för debug-build.

Så skapa största delen av felsökningsbyggnaden som utan optimering, men jag vill ha ett av de statiska biblioteksmålen som ska byggas med kompilatoroptimering aktiverad.

Hur kan jag gå till det här?

Jag har en CMakeLists för ett statiskt biblioteksmål som kommer med med hjälp av add_subdirectory () -direktivet på CMakeLists-filen på högsta nivå.

Observera att jag pekar på CMakeLists högsta nivå i min apps build.gradle-fil så här:

externalNativeBuild {
    cmake {
        path '../../Android/jni/CMakeLists.txt'
    }
} 

1 Answers


Bram 07/26/2017.

Det visar sig att du kan använda makroen target_compile_options () i din CMakeLists.txt med en konfigurationsspecifikation så här:

target_compile_options(opende PRIVATE
"$<$:-O3>"
"$<$:-O3>"
) 

Detta makro lägger till de befintliga kompileringsalternativen.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags