UE4 NDK android-19 kan inte hitta "log2"

wwwcsw 07/19/2017. 1 answers, 47 views
android android android-ndk android-ndk unreal-engine4

Jag har ett problem med ett fel i run-time som säger

orsakad av: java.lang.UnsatisfiedLinkError: Kan inte ladda bibliotek: reloc_library [1307]: 1838 kan inte hitta "log2" ...

De högre versionerna över 19 är bra, men på enheter i versionen lägre än 19, kraschar mitt spel av anledningen.

Vad jag gjorde är

Jag förklarade två definitioner av log2 och log2f på mygame.h

#include "CoreMinimal.h"
#define log2f(x) (logf(x)/logf(2.0f))
#define log2(x) (log(x)/log(2))

DECLARE_LOG_CATEGORY_EXTERN(LogGhost, Log, All); 

Men det fungerar fortfarande inte.

1 Answers


Sung 07/29/2017.

Problemet löstes efter UE4.16.3

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags