Använda ccache med Android Studio 2.3

Masakazu Matsushita 09/09/2017. 1 answers, 230 views
android android android-ndk android-ndk ccache android-studio-2.3

Vet någon hur man använder cacche för NDK-bygg från Android Studio 2.3?

När jag byggde min Android-applikation från kommandoraden fungerar det bra och alla kompilerade filer är cachade korrekt.

./gradlew assembleDebug

$ ps ax | grep ndk

/usr/local/bin/ccache /usr/local/Cellar/android-ndk/r12b/toolchains/arm-linux-androideabi-4.9/prebuilt/darwin-x86_64/bin/arm-linux-androideabi-g++ -MMD -MP -MF ... 

Men byggd från Android Studio använder den inte ccache.

$ ps ax | grep ndk

/usr/local/Cellar/android-ndk/r12b/toolchains/arm-linux-androideabi-4.9/prebuilt/darwin-x86_64/bin/arm-linux-androideabi-g++ -MMD -MP -MF 

1 Answers


Jon N 06/14/2017.

På en mac, försök att starta från kommandoraden, med att tvinga miljön att vara inställd:

cd /Applications/Android\ Studio.app/Contents/MacOS/
   env NDK_CCACHE=/usr/local/bin/ccache ./studio 

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags