Elektrisk potential av en "kropp"

Ankur Yadav 06/23/2017. 1 answers, 81 views
electrostatics potential potential-energy definition

Vi vet att elektrostatisk potential är definierad för en "punkt" i rymden, men idag när jag studerade kapacitanskapitlet stötte jag på fraser som "jordens potential" och "potenial of plate" och "plåten är potential". Jag vill fråga, är potential också definierad för en kropp, och inte bara för en punkt i rymden? Om ja, hur är det så definierat? Snälla hjälp

1 Answers


AHB 06/23/2017.

"Kroppens potential" definieras bara för ledarkroppar. Eftersom de är ledare är den elektriska potentialen densamma överallt inom dem eller på ytan. Så det motsvarar potentialen av någon punkt i den.

4 comments
Ankur Yadav 06/23/2017
Så menar du att en kropps potential faktiskt refererar till potentialen på dess yta?
AHB 06/23/2017
@AkurkurYadav Ytan och insidan är faktiskt lika potentiella. Så, för att hänvisa till den potentialen hos den kroppen kan du referera till potentialen hos någon punkt på ytan eller inuti kroppen.
Ankur Yadav 06/23/2017
Jag fick det tack så mycket för gour courtesy verkligen
Mostafa 06/24/2017
@AnkurYadav Om det här svaret hjälpte dig att lösa problemet, markera det som "accepterat svar" genom att klicka på kryssrutan under rösträkningen.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags