Vad menas med Projected Hilbert Space?

Reya Rose 06/19/2017. 1 answers, 59 views
quantum-mechanics hilbert-space definition coherent-states

Vad menas med Projected Hilbert Space ? Jag vet nästan allt om sammanhängande stater. Men jag vet inte användningen av projicerade sammanhängande stater. Jag googled, men jag kan inte hitta någon källa.

1 Answers


Semoi 06/19/2017.

En hänvisning till ett papper skulle bidra till att klargöra tparkers kommentar.

Kvantmekanikernas tillstånd (kets och bras) är delar av Hilbertrummet. Hilbertrummet har en dimension, t ex en elektrons rotation är $ S = 1/2 $, därför $ m_s = \ pm 1/2 $ och Hilbert-rummet är tvådimensionellt.

Antag att vi betraktar ett $ n $ -dimensionellt Hilbert-utrymme och ta projiceringen på ett $ m $ -dimensionellt Hilbert-utrymme där $ m <n $. Här kan projiceringen beräknas genom utvärdering av skalärprodukten från alla grundvektorer av $ n $ -dimensionell på $ m $ -dimensional Hilbert-rummet, dvs $ <i_n | j_m> $ - precis som i linjär algebra .

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags