Vad är vätsketryck?

Arishta 02/17/2017. 1 answers, 1.240 views
fluid-dynamics pressure definition fluid-statics

Jag kan inte förstå begreppet vätsketryck.

Tänk på en flytande molekyl vid någon tidpunkt i ett vätskekärl. Alla andra molekyler som kommer i kontakt med denna molekyl kommer att utöva normal kraft på denna molekyl. Så upplever denna flytande molekyl nollkraft. Om det inte finns någon kraft på vätskemolekylen kommer det inte att finnas några tryck eftersom

tryck = storlek av netto kraft på ytan / ytan på ytan

Om nettoeffekten är noll, hur kommer ett tryck att utövas alls? Hur kommer konceptet med vätsketryck i bild?

1 Answers


Rishabh 02/17/2017.

Tänk på ett kärl fyllt med vätska av densitet d Låt ta två punkter A och B så att A är x avstånd under ytan och B är x + h under ytan.

cylinder

Betrakta nu en vätskecylinder med ändarna A och B och området för korsningen A '.

Denna cylinder är i jämvikt, och krafterna måste därför balansera sig

$ A '(Pb - Pa) = mg = A'hdg $ $ Pb = Pa + hdg $

Det är tryckskillnaden mellan punkterna.

Exemplet som du gav var i grunden en cylinder av A '= 0 och h = 0 varför tryckskillnaden var också noll.

Du kan tydligt se att det är kraften på $ mg $ nedåt som faktiskt leder till en tryckskillnad och därmed är trycket helt enkelt en följd av gravitation på en vätska.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags